Thứ Hai, 6 tháng 4, 2009

Bỗng dưng muốn...


Bỗng dưng muốn... viết một cái gì đó.
Bỗng dưng muốn được quan tâm.
Bỗng dưng muốn có người ở bên cạnh.
Bỗng dưng thấy trái tim nguội lạnh, mệt rã rời.
Bỗng dưng ... uh thì chỉ là bỗng dưng thôi mà.

Không có nhận xét nào: